Дебат – студенттердің дұрыс жауап және мағыналы қорытындыны іздестіру мақсатында ауызша пікір алмасу. дискуссия

Реферат

Лемдік саясат — раздел Экономика, Экономика, бизнес және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебі Әлемдік Саясат (ғылыми Зертте…

Все темы данного раздела:

Хаттама № ____ «_____» _________­­­­­­­___________ _________ж. Кафедра меңгерушісі т.ғ.к., доцент Ж.Д. Құсайынова

№ р/қ Пәндердің және циклдардың атаулары Жалпы білім беру пәндері цикл

Семестр Кредиттер саны Сабақ түрі СӨЖ сағаттарының саны Жалпы сағаттар саны

(syllabus) Модуль пәнініңатауы: «Қазақстан Республикасының демократиялық негіздерінің қалыптасуы: саяси-қx

Саясат – адам, қоғам және мемлекет арасында гармониялық үйлесімдікті табу. Бұл қоғамның, мемлекеттің, әр бір азаматтың &#1257

Модуль пәнінің атауы: Қазақстан Республикасының демократиялық негіздерінің қалыптасуы: саяси-құқықтық ас

Модуль пәнінің атауы: «Қазақстан Республикасының демократиялық негіздерінің қалыптасуы: саяси-құқықтық а

Төменде берілген авторлардың бірінің еңбегіне конспект жазу. М. Василик Хрестоматиясынан: 1. Д.Растоу (стр.656-672) 2. А.Пшеворский А. (стр.672-69

13.1 Кестені толтырыңыз: Мемлекет Тұрғындар саны Халықтың нығыздығы Табыс жан басына шаu

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж. Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж. Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж. Василик М.А. Полито

Аттестациялық әріптік баға Балдардың сандық эквиваленті Оқу пәнін меңгеру дәрежесінің %-ды&#1179

«Өте жақсы» бағасы (А; 4,0;95-100%; А-; 3,67;90-94%) егер студент бағдарлама материалын толық меңгергенін көрсетсе және қандай да &#1179

Абсентизм — халықтың саяси өмірге немқұрайды, селкос қарауы, азаматтық міндетті атқарудан бас тартуы Абсолютизм– жо

Саясаттану пәні қоғамның саяси санасын, оның даму заңдылықтарын, қазіргі саяси өмірді ұйымдастырып, басқаруды, оның қ&#

Заңгер дегеніміз – заң саласындағы, заңгерлік қызметтегі, заңдық істерді (құқықтық нормаларға сәйкес қараст

1.Саясаттану – ол: — саясат туралы ілім — экономикалық жадай туралы ілім — әлеуметтік даму туралы ілім — адам психологиясын зерттейт

Саяси ой дамуының негізгі кезеңдері. Қазақстанның саяси ойларының тарихы. Жоспар: 1. Қ

1.Танымалы ежелгі қытай философы, шешені, қызметкері: — Сократ — Платон — Конфуций — Аристотель 2.

1. Аристотель бойынша биліктің қай түрлері ең тиімді? 2. Неден Платон демократияны жақтырмаған? 3. Саясаттанудың теологиялық мектеб

4 стр., 1781 слов

Саяси психологияя

... қалыптасуы аяқталған жоқ. Оның түзілуі үрдісі жалғасып келеді, және де ол бірден шекарасында өтіп жатыр: саясаттану, жалпы психология, әлеуметтік психология және саяси психология. Саяси психологияны ... уақыт бойы бір нақты толық теорияға қосылған жоқ. Саяси психологияның саясат туралы білімдердің жалпы кешенінен бөлінуі XIX ғасырдың 2-ші жартысында басталды. ...

Жоспары: 1. Саяси элита ұғымы, негізгі теориялар. 2. Элита таңдау жүйесі. 3. Саяси көсбасшылықтың типологиясы ме

Қазақстандағы саяси элитаның қалыптасуы бірнеше кезеңдерге бөлінеді. Бірінші кезеңі – XV ғасырдың ортасынан бастап XIX ғасырдыv

1.Элита – ол: — Ең жақсы, таңдалған, сұрыпталған деге мағынадағы ұғым — экономикалық жадай турал

  • саяси тәртіптің субъективті механизмдерін, мінездемелерін, индувидуалды қасиеттерін — қоғамның жоғарғы топтың тұлғаларын

Жоспар: 1.Билік мәні, тұжырымдамалары 2. Биліктің негізі, ресурстары, элементтері 3. Биліктің лег

Әдетте, «билік» деген сөз әр түрлі мағынада қолданылады. Оны ықпал ету бағытына, объектісіне байланысты былай етіп бөледі: ата-аналар билігі, м

1. Биліктің тармқталу теориясының қалаушысы: — Джон Локк — Г.Флобер — К.Маркс — Аристотель — Макиавелли 2. Биліктіv

Жоспар: 1. Саяси режим ұғымы. 2. Антидемократиялық режимдер Әдебиеттер тізімі: Хан И.Г. Саясаттану – Алма

1.Саяси режим деп: -басқарушылықтің түрі — ел психологиясы -мораль негіздері

Жоспар: 1. Демократия мәні, пайда болуы және ерте замандағы демократия жайлы ұғымдар 2. Демократияны&

Демократия ұғымын бірнеше мағынада қолдануға болады: 1) мемлекеттің типі мен жалпы саяси жүйесі; 2) мүшелерінің теңдігіне, басқару

Плюралистік, элитарлық, экономикалық, «ақпараттық демократия» және маркстік теорияларының идеялары негізінде демократияның үш түрін атап к}

Қазақстан Республикасының Конституциясында: “Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және

Біздің Республикамыздың жағдайында демократиялық мемлекет – ең алдымен Конституция қабылдап, тікелей мемлекет басшысын және Парламентті са

1. Демократия — ол: -халық билігі — басқарушылықтің түрі — ел психологиясы -мора

Жоспар: 1. Мемлекет ұғымы. 2. Мемлекеттің құрылымы. 3. Мемлекет құрылымының сыртқы саясатына &#1241

1. Монархия — ол: -ұрпақтан ұрпаққа жетілетінбасқарушылықтің түрі — ел психологиясы

Ж о с п а р ы: 1. Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам мәні. 2. Демократияның дамуынд

Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің қалыптасуы бір бірімен өзара тығыз байланысты. Азаматтық

Құқықтық мемлекетті орнықтыру да адамдардың ежелгі арманы болатын. Құқықтық мемлекетте заң емес, құқы

1. Құқықтық мемлекет ең бастапқы: -заңға негізденеді — ел психологиясына с

Жоспар: 1. Саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар мәні, түрлері, ерекшеліктері 2. Партиялық және сайлау

Қазақстанның Егемендік алуы, КСРО диктатурасының құлауы қоғамдық дамудың табиғи атрибуты боп саналатын көппартиялықты&#

1. Партия сөзі латин тілінен аударғанда : -бөлік, бөлшек -заң — ел психологиясы

Жоспар: 1. Саяси мәдениет ұғымы. 2. Саяси мәдениет түрлері. 3. Саяси идеология, оның түрлері.

Саяси әлеуметтену адам өмірінде маңызды орын алады. Оның басты кезеңдері: Саясилану; Персонификация; Идеологизация; Институционализ

Қазіргі кезде табиғатына қарай идеология прогрессивтік және реакциялық, либералдық және радикалдық, ұлтшылдық және

ХХ ғасырдың басында либерализм идеологиясының одан әрі дамуына байланысты бұдан өзгеше саяси идеология ретінде жаңа либерализм – неолиберализм бөліні

14 стр., 6938 слов

Инвестиция саясаты

... Енді бұған Қазақстанның нарықтық экономика мемлекеті ретіндегі танылғанын қоссақ, бүкіл д ... кімдер салады ? Негізгі салымшылар кәсіпорындар, фирмалар, мемлекет және халық. Инвеетицияны жүзеге асырушы за ... мен тактиканы талап етеді. Кәсіпорынның инвестициялық саясаты олардың таңдаған инвестициялық стратегиясының бір ... жол ашып отыр. Оның сыртында елдің ішкі саяси тұрақтылығы, экономикадағы реформаның ...

1. Идеология терминін алғашқы рет енгізген: — Дестюрт де Траси — М.Бакунин — Аристотель — Сократ 2. Либералдық идеолог

Қазақстан — 1995 жылғы 30 тамыздағы республикалық референдумда қабылданған Конституция бойынша – өзін демократиялы, зайырлы,

Конституциялық құрылыс – бұл мемлекетті құқыққа бағындыруды қамтамасыз ететін және оны конст

1. «Көпвекторлы саясат» деген термин: — «көпжақты, әртарапты және теңдестірілген» саясат деп түсініктеме — дәст

Жоспары: 1. Әлемдік саясат. 2. Халықаралық қатынастар. 3. Халықаралық саяси ұйымдар. 4. Қазіргі заманның де

Халықаралық қатынас — XX ғacыр соңғы он жылдығында халықаралық қатынастардағы жағдай түбегейлі ө

Демографиялық саясат — [ көне грекше: demos — халық, көне грекше: graphio — жазу] — елдегі және аймақтағы халық санын реттеуге ба

Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерi: 1) адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету;

Гуманитарлық және жаратылыстану пәндері кафедрасының пәндері бойынша аудиторияға арналған материалдық жұмыстар барлық саб

Студенттердің білімін бақылауға арналған материалдар бірыңғай білімді бақылау ережелері мен қағидаларына сәйкестендірліп

Дебат – студенттердің дұрыс жауап және мағыналы қорытындыны іздестіру мақсатында ауызша пікір алмасу. Дискуссия

Реферат қысқаша мазмұнда құралған немесе ғылыми еңбектің мазмұнында жазылған аудиториялық ба

Оқу процесі барысында кафедра оқытудың инновациялық-техникалық құралдарын, білім беру саласындағы ақпараттық технологиялар және

Студенттердің өзін-өзі бақылау сұрақтары: 1. Саясаттану пәні деген не? 2. Саясаттану пәні қашан қалыпт

  • Саяси мәдениет, ерекшеліктері, құрылысы
  • Саяси әлеуметтену, кезеңдері, түрлері
  • Саяси идеология, оның негізгі түрлері